What are you looking for?

Burgerschap en democratie. Omgang met hedendaags Amsterdams burgerschap 2
21 Feb. 2023 -
17:00 - 19:00
Trippenhuis (KNAW)
Kloveniersburgwal
Huizingazaal
Talk

Burgerschap en democratie. Omgang met hedendaags Amsterdams burgerschap

Publieksbijeenkomst

In dit programma gaan vijf sociale wetenschappers in gesprek met beleidsmakers van de Gemeente Amsterdam. Hoe verhoudt hun onderzoek zich tot het beleid rondom democratisering in Amsterdam?

Over het programma

Welk advies hebben de vijf voormalig Urban Citizen Fellows op basis van hun onderzoek aan Amsterdamse beleidsmakers die zich buigen over democratisering en participatie van Amsterdammers? We gaan in gesprek met Anouk de Koning, Markha Valenta, Anke Munniksma, Nanke Verloo en Tamar de Waal, vijf sociale wetenschappers die zich in opdracht van de gemeente onderdompelden in verschillende manieren waarop burger en (lokale) overheid zich tot elkaar verhouden. Waar zit precies die ruimte voor wetenschappelijke inzichten en (misschien zelfs) verandering?

Dit programma wordt georganiseerd naar aanleiding van de publicatie van vijf essays van Anouk de Koning, Markha Valenta, Tamar de Waal, Anke Munniksma en Nanke Verloo. In deze essays delen zij hun inzichten en advies over o.a. inclusie van verschillende groepen burgers, educatie en burgerschap, en burgerparticipatie in de wijk.

Tijdens deze publieksbijeenkomst gaan zij in gesprek met beleidsmakers van de gemeente Amsterdam, waaronder wethouder Rutger Groot Wassink. En uiteraard is er ruimte voor discussie met de aanwezigen!

Aanmelden

U bent van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan door uiterlijk 20 februari te e-mailen naar Melle van Maanen via events@nias.knaw.nl.

Urban Citizen Fellowship

Het Urban Citizen fellowship is mogelijk dankzij de samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam en NIAS en is geïnitieerd door Jan Willem Duyvendak, Directeur NIAS, Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam en Rutger Groot Wassink, Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering. Voor meer informatie over het fellowship kunt u hier terecht.

 

Burgerschap en democratie. Omgang met hedendaags Amsterdams burgerschap