What are you looking for?

17 Nov. 2021 -
TBA
#50YRS

Boekpresentatie: In staat van verbinding

Als cadeau aan de Nederlandse lezer, brengt het jarige NIAS een Nederlandstalige literaire bundel uit met verhalen en poëzie geschreven door Nederlandse en Vlaamse fictie-schrijvers die in de afgelopen decennia een residentie bij the Netherlands Institute for Advanced Study hebben genoten. "In staat van verbinding" is de werktitel.

NIAS wil in haar jubileumjaar aandacht vestigen op het belang van verbeeldingskracht als het gaat om het doen van grensverleggend onderzoek. Dit doet zij door een tiental fictie-auteurs en dichters uit te nodigen om een literaire bijdrage te leveren aan het denken over en verbeelden van het overkoepelende jubileumthema ‘Belonging’ (in het Nederlands laat dit zich vertalen als verbondenheid, thuisgevoel of ingebed zijn). Dit thema is doordrenkt van interne tegenstrijdigheden, want om je verbonden te kunnen voelen met anderen is het soms nodig om sommigen op afstand te houden. Waar de wens van velen is om verbindingen aan te gaan met anderen, is het voor sommigen vrijwel onmogelijk om zo’n emotionele of fysieke verbinding ook daadwerkelijk vorm te geven. Aspecten als liefde, affectie, zorg, seksualiteit, aantrekkingskracht, vertrouwen, en thuisgevoel staan in schril contrast tot wat ook onlosmakelijk verbonden is met het thema Belonging: afwijzing, uitsluiting, eenzaamheid, isolatie, ongelijkheid en afgesneden zijn.

Zoals het gebruikelijk is bij NIAS, zullen de auteurs volkomen vrij zijn in hoe zij dit thema in hun tekst willen benaderen, welke vorm zij daar voor kiezen en wat de focus wordt van hun bijdrage.