What are you looking for?

Jongeren de (last)dragers van de toekomst?
27 Nov. 2019 -
17:00 - 18:30
Spui25
Free

Jongeren de (last)dragers van de toekomst?

NSvP/NIAS Talk @Spui25

In a public event at Spui25 on 27 November, former fellow Joop Schippers will present his findings on what young people may expect from tomorrow's labour market. The programme is in Dutch.

Jongeren worden gezien als de dragers van de toekomst, maar geleidelijk wordt duidelijk dat de samenleving wel erg sterk steunt op hun inzet en flexibiliteit. Wat heeft de arbeidsmarkt van de toekomst voor jongeren in petto? Welke eisen worden aan jongeren gesteld? Wie zijn potentieel succesvol op de arbeidsmarkt van morgen en wie lopen het risico tussen wal en schip te vallen? En wat kunnen we doen om iedereen binnenboord te houden?

Tijdens de debatavond op 27 november in Spui 25 in Amsterdam presenteert prof.dr. Joop Schippers, arbeidseconoom, zijn whitepaper over jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen. De aanleiding? De druk om te presteren ligt hoog en gevoelens van onzekerheid bij jongeren nemen toe: niet alleen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt, maar ook bij het krijgen van een vaste positie in de samenleving. Om mee te komen in deze maatschappij is het niet alleen een kwestie van de juiste opleiding, maar draait het ook om toegang tot financieel kapitaal, sociaal/cultureel kapitaal en een stevig netwerk.

Actueel thema

Vijf maanden lang deed Joop Schippers als NSvP/NIAS fellow onderzoek naar deze problematiek. Hij stelt onder meer kritische vragen bij de invulling van een ‘leven lang leren’ als oplossing voor baanonzekerheid. Is een ‘leven lang leren’ wel voor iedereen weggelegd? Joop Schippers geeft met zijn whitepaper diepgang aan een zeer actueel thema dat ook door de Sociaal Economische Raad (SER) in het rapport Hoge verwachtingen naar voren is gebracht. Ook daarin wordt duidelijk dat de studiedruk hoog is en jongeren slechte vooruitzichten hebben op de woning- en arbeidsmarkt. En onlangs schreef Coalitie Y (een initiatief van o.a. CNV Jongeren, LSVb, JOB, PerspectieF samen met ChristenUnie en tv-presentator Tim Hofman) een jongerenmanifest dat half september werd aangeboden aan premier Rutte.

Programma

Presentatie whitepaper door Joop Schippers, NSvP/NIAS-fellow en arbeidseconoom Universiteit Utrecht, “Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen”.

Welke politieke en maatschappelijke veranderingen zijn nodig?
• Tanja Jadnanansing, voorzitter dagelijks bestuur Amsterdam Zuidoost
• Jurgen van der Hel, voorzitter JOB, de landelijke jongerenorganisatie beroepsonderwijs

Panelgesprek en zaaldebat onder leiding van Sonia Sjollema, directeur NSvP: “Welke eisen worden aan jongeren gesteld op de arbeidsmarkt? Zijn die eisen realistisch? En wat doen we als niet iedereen kan meedoen?”

Napraten tijdens afsluitende borrel

Over de sprekers

Joop Schippers werkt als hoogleraar Arbeidseconomie bij de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties betreffen het brede terrein van arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid, met een speciale focus op gender- en leeftijdsverschillen. Hij is actief betrokken bij het Future of Work onderzoek van de Universiteit, en schreef met een aantal collega’s uit verschillende disciplines de paper “Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt”. Naast zijn onderzoek vervulde hij een reeks bestuurlijke functies binnen de UU, is hij actief binnen de medezeggenschap en is hij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek.

Tanja Jadnanansing is een uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid met veel energie en passie sterk maakte voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zij was van 2010-2016 lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Na haar Kamerlidmaatschap werd zij programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College in Rotterdam en sinds mei 2018 is zij actief als voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

Jurgen van der Hel is 21 jaar en zit in het derde jaar van de opleiding Onderwijsassistent op het mboRijnland. Sinds juni 2019 is hij voorzitter van JOB. Dit is de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van alle mbo-studenten in Nederland. JOB is onderdeel van het SER Jongerenplatform en heeft meegewerkt aan onder andere de SER verkenning Ontplooiingskansen Jongeren en het rapport Hoge verwachtingen. Als onderdeel van Coalitie Y schreef JOB mee aan het manifest met tien concrete punten om problemen van generatie Y te bestrijden, Jurgen sprak hierover in DWDD.

Sonia Sjollema, debatleider is als arbeids- en organisatiepsychologie bij diverse adviesbureaus werkzaam geweest. Vanuit haar praktische ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling geeft zij in haar huidige functie invulling aan het werkplan van de NSvP-Stichting Innovatief in werk. De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. De stichting jaagt het debat aan over de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.