What are you looking for?

Anke Munniksma onderzoekt hoe scholieren worden voorbereid op een diverse samenleving

Anke Munniksma, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, werkt aan een onderzoek over burgerschapscompetenties op Amsterdamse scholen en vooral over hoe kinderen leren omgaan met culturele, religieuze en maatschappelijke verschillen. Daarbij vraagt ze zich af of gemengde en homogene scholen het anders aanpakken.

De jeugd voorbereiden op deelname aan een diverse samenleving op scholen in Amsterdam: grondslagen voor onderwijsbeleid en praktijk

Munniksma wil weten op welke manieren Amsterdamse scholen voor het primair en voortgezet onderwijs aandacht besteden aan burgerschapscompetenties van leerlingen ten aanzien van het omgaan met verschillen.

Scholen hebben als taak om te investeren in burgerschapsonderwijs dat leerlingen toerust met de nodige competenties om te functioneren in een pluralistische samenleving. Een belangrijk onderdeel van burgerschapscompetenties heeft betrekking op het omgaan met verschillen, waarvoor scholen als oefenplaats kunnen fungeren,” stelt Munniksma. “Echter, terwijl heterogene scholen een natuurlijke context bieden om te oefenen met het omgaan met verschillen, zijn deze mogelijkheden beperkt in homogene scholen.  Mijn project documenteert op welke manieren scholen met verschillende leerlingenpopulaties invulling geven aan de burgerschapsopdracht met betrekking tot het omgaan met verschillen. Hiertoe zal een vragenlijstonderzoek worden uitgevoerd onder directeuren en docenten van scholen voor het basis en voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam. Door een overzicht te geven van burgerschapsonderwijs op verschillende scholen in Amsterdam, bieden de bevindingen van dit project een basis voor onderwijsbeleid en -praktijk.”

Over Anke Munniksma

Dr. Anke Munniksma is de Urban Citizen Fellow 2022, een samenwerking tussen het Netherlands Institute for Advanced Study en de Gemeente Amsterdam. Ze is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.