What are you looking for?

Owl in the  NIAS Library

Vacancy: Director NIAS

VACANCY CLOSED. The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) is looking for a NIAS Director (0,6 fte). Deadline: 16 August 2017.  More information below (in Dutch). Candidates from abroad may also apply. 

Functiebeschrijving

De KNAW zoekt voor het NIAS een directeur: een gezaghebbende wetenschapper uit de geestes- en gedrags- of maatschappijwetenschappen met een brede visie op wetenschap, die in staat is om innovatieve verbindingen te realiseren tussen deze wetenschapsgebieden onderling en met de levens- en natuurwetenschappen. De directeur beschikt over een groot netwerk en is in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties. Ook is hij/ zij vaardig in het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland en weet hij/ zij de nieuwe kansen en mogelijkheden die de recente verhuizing naar Amsterdam biedt, goed te benutten. De directeur heeft ervaring met het leidinggeven aan een organisatie van professionals, zorgt voor duidelijke sturing van het instituut en functioneert op hoogleraarsniveau. Hij/ zij is een verbindende persoon en heeft uitstekende sociale vaardigheden.

De directeur

Is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van het instituut en als zodanig verantwoordelijk voor de koers van het instituut. Daarbij heeft hij/ zij de opdracht het NIAS internationaal toonaangevend te laten zijn.

Speelt een actieve rol bij het werven van aanvragen door excellente onderzoekers, en een stimulerende rol bij het realiseren van een optimaal klimaat voor wetenschappelijke reflectie en debat.

Formuleert wetenschappelijke uitdagende thema’s die fellows van hoog niveau aantrekken, uit binnen- en buitenland en biedt hen een inspirerende interactieve werkomgeving. Hij/ zij selecteert de fellows en is toegankelijk voor hen.

Heeft een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het NIAS. Hij/ zij positioneert het instituut bij wetenschappers, maar ook bij beleidsmakers in binnen- en buitenland.

Participeert in (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden.

Slaat bruggen tussen alfa-, gamma- en bètawetenschappen en bevordert interdisciplinariteit.

Vertegenwoordigt het NIAS binnen de KNAW (lid Directeurenraad) alsmede in (inter)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het instituut. 

Functie-eisen

De KNAW zoekt een gezaghebbend wetenschapper uit de geestes-, gedrags-  of maatschappijwetenschappen met een brede visie op wetenschap, die in staat is om innovatieve verbindingen te realiseren tussen deze wetenschapsgebieden onderling en met de levens- en natuurwetenschappen. De directeur beschikt over een groot netwerk en is in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties. Ook is hij/ zij vaardig in het signaleren van belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland en weet hij/ zij de nieuwe kansen en mogelijkheden die de recente verhuizing naar Amsterdam biedt, goed te benutten.

De directeur heeft ervaring met het leidinggeven aan een organisatie van professionals, zorgt voor duidelijke sturing van het instituut en functioneert op hoogleraarsniveau. Hij/ zij is een verbindende persoon en heeft uitstekende sociale vaardigheden.

Competenties:

Visie
Omgevingsgerichtheid
Verbindend leiderschap
Samenwerken
Organisatiesensitiviteit
Resultaatgerichtheid en besluitvaardigheid

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor een periode van vijf jaar, met ingang van 1 januari 2018.

Over NIAS

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) vervult een unieke functie in de nationale onderzoeksinfrastructuur. Het instituut biedt talentvolle wetenschappers de gelegenheid om in een interdisciplinaire en internationale context, buiten de alledaagse maalstroom, een tijdlang te werken aan nieuwe inzichten en publicaties. De onderzoekers kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden smeden en gezamenlijk zoeken naar wetenschappelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Het instituut bevordert door zijn werkwijze de verbinding tussen wetenschapsgebieden die elkaar traditioneel niet naderen en stimuleert zo nieuwe wetenschappelijke richtingen. 

Het NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en is gevestigd in Amsterdam.

Additionele informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met mr. Mieke Zaanen, algemeen directeur KNAW, mieke.zaanen@knaw.nl.

Selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 4 september en 7 september 2017. 

Sollicitaties 

Richt uw sollicitatie met een curriculum vitae uiterlijk 16 augustus 2017 aan de KNAW, per e-mail aan: solliciteren@knaw.nl onder vermelding van: directeur NIAS.