What are you looking for?

Hippe ondernemingen, culturele consumptie en nieuwe stedelijkheid: Effecten van commerciële gentrificering 1
17 June 2022 -
15:30 - 17:00
Theater Zuidplein
Lecture

Culturele consumptie en nieuwe stedelijkheid: Effecten van commerciële gentrificering

Van Doorn Lezing

In de vijfde Van Doornlezing laat stadssocioloog Jan Rath zijn licht schijnen over commerciële gentrificering en de opkomst en het vertoon van nieuwe stedelijkheid. (This programme will be in Dutch)

Over het programma

De komst van nieuwe plekken van consumptie verbetert niet alleen het voorzieningenniveau van de buurt, vooral ten behoeve van de middenklassen, maar verschaft deze stedelingen bovendien evenzovele kansen om hun sociale identiteit te boetseren.

Nieuwe stedelijkheid

In deze editie van de Van Doornlezing wordt het verschijnsel – de opkomst en het vertoon van nieuwe stedelijkheid – verder uitgediept. Het aanbod aan stedelijke voorzieningen leent zich uitstekend hiervoor en eigenlijk is het merkwaardig dat dit tot nog toe zo weinig is onderzocht. Maar wie kijkt naar al die etalages en aanhangborden, naar de producten en diensten, en naar de verkopers en hun klanten ziet de veranderende bevolkingssamenstelling, het veranderende gebruik van de publieke ruimte, de veranderende stedelijke politiek, de veranderende smaken en voorkeuren van de bewoners, en hun veranderende identiteit en stedelijkheid. Dat maakt de opkomst van die nieuwe bedrijfjes en de culturele consumptoe die er plaatsvindt, zo interessant.

Een veelheid van vragen dringt zich op, waarvan twee in de lezing nader worden belicht: ten eerste, wie zijn die middenklassers die die winkels en bedrijven bezoeken en, ten tweede, welke sociale processen voltrekken zich er, hoe gaan zij met elkaar om, wat verbindt hen met elkaar en met de buurt waarin ze vertoeven?

Over de sprekers

Prof.dr. Jan Rath is stad- en migratiesocioloog bij de Universiteit van Amsterdam. In de periode februari – juni 2022 is hij verbonden als wisselleerstoelhouder op de prof. Jacques van Doorn Leerstoel bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Van Doorn NIAS-KNAW Fellow

Na de lezing volgt een reactie van een panel met o.a. Paul Sharo oprichter van Man met Bril Koffie en Ron van Gelder, Alliantie Hand in hand, Winkelboulevard Zuid.

Moderator is journalist en auteur Tracy Metz.