What are you looking for?

Menselijke maat

Menselijke maat

In alles heb je rekkelijken en preciezen. Zo ook in het verstrekken en controleren van toeslagen en uitkeringen. Nu na jaren de gevolgen van de dominantie van de preciezen voelbaar zijn, lijkt de slinger weer wat meer de andere kant op te bewegen.

Volledige tekst beschikbaar in open access
Publication (in Dutch) available in open access