What are you looking for?

De televisie

De televisie

Een cultuurgeschiedenis

Op 2 oktober 1951 vond de eerste officiële televisie-uitzending in Nederland plaats. Een vliegende start van een medium dat wereldwijd dominant zou worden. Vanwege die enorme populariteit werd televisie ook het meest besproken en omstreden medium van de eeuw.
Groot waren de zorgen over de negatieve invloed op de jeugd, de cultuur en de beschaving. Maar net zo groot was het optimisme over hoe televisie wereldwijd de mensheid zou bevrijden en vooruit zou helpen. Televisie is inmiddels vervlochten geraakt met nieuwe en sociale media. Met de komst van internet, de smartphone en het bingewatchen via kabeltelevisie werd de ondergang van televisie voorspeld, maar dat is zeker nog geen realiteit. En ook niet reëel, zo betogen de auteurs van dit boek.

De televisie. Een cultuurgeschiedenis geeft een overzicht van het ontstaan van de Nederlandse televisie en daarmee van zeventig jaar invloed op jongeren, politiek, sport, journalistiek en goede en foute beeldvorming.