What are you looking for?

Creole languages and language acquisition

Creole Languages and Language Acquisition

Introduction : Creole languages and language acquisition

About the author

Herman Christiaan Wekker was een nederlands-surinaams anglist, taalwetenschapper, en hoogleraar  aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wekker studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij in 1976 promoveerde op het proefschrift The expression of future time in contemporary British English : an investigation into the syntax and semantics of five verbal constructions expressing futurity. De syntacticus Wekker werd in 1987 benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wekker heeft meer dan tachtig wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan, waarvan een groot deel gaat over Engelse syntaxis. Ook schreef hij verschillende artikelen over Pidgintalen waarbij steeds de Creoolse talen uitgangspunt vormden. Wekker was gedurende lange tijd vice-decaan van de Groningse faculteit der Letteren.

About the bookchapter

This paper was presented at an international three-day workshop on Creole languages and language acquisition, held at the University of Leiden in December 1990. The Leiden Creole Workshop formed part of a research project at NIAS in the year 1990/1991. The NIAS project was entitled “The logical problem of language acquisition”, and set out to investigate the acquisition of parts of the grammar in children and adults