What are you looking for?

Wybrand de Geest. 'De Friese aelaar' portretschilder in Leeuwarden 1592 - C.1661 met een catalogus van zijn werk in het Fries museum