What are you looking for?

Vrouw des huizes : een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw