What are you looking for?

Vrijheid; een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.

Vrijheid als volkssouvereiniteit; de ontwikkeling van het politieke vrijheidsbegrip in de Republiek, 1780 - 1795.