What are you looking for?

Vrijheid; een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.

Het Nederlandse vrijheidsbegrip; ter inleiding.