What are you looking for?

Vrijheid : een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw.

Het begrip 'vrijheid' in de Nederlandse geschiedschrijving van de zeventiende tot de negentiende eeuw.