What are you looking for?

Versritme in de vroegmoderne tijd. De toepassing van de kwantitatieve methode in het onderzoek naar de Nederlandse en Duitse viervoetige jambe