What are you looking for?

Vaderland : een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940.

Het begrip 'vaderland' in de Nederlandse geschiedschrijving van de late zestiende eeuw tot de eerste helft van de achttiende.