What are you looking for?

Vaderland; een Geschiedenis vanaf de Vijftiende Eeuw tot 1940.

De ontwikkeling van een vaderland-begrip in de laat-middeleeuwse en vroeg-moderne geschiedschrijving van de Nederlanden.