What are you looking for?

Tot raadsheer benoemd; anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden