What are you looking for?

Structuur en contingentie; over de grenzen van het sociaal-wetenschappelijkverklaringsideaal in de Duitse geschiedschrijving