What are you looking for?

Strategische besluitvorming in organisaties : onderzoeksmodel en eerste bevindingen