What are you looking for?

Strafvordering; tekst en commentaar;. de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar