What are you looking for?

Ruimte Rond Regels; Stijlen van regulering en Beleidsuitvoering Vergeleken

De institutionele grondslag van ambtelijke gewoonten