What are you looking for?

Romein's wet van de remmende voorsprong in het licht van de organisatiesociologie