What are you looking for?

Review : Een hel vol weelde. teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door André Hanou, Saskia janssens, Jolanda Koops, Frank van Lamoen, Leo Siemes en Cor de Vries. Assen/Maastricht, Van Gorcum, 198