What are you looking for?

Rede en gezuiverde Godsdienst; De Spectator 'De Denker' als spiegel van de christelijke Verlichting