What are you looking for?

Recht en staatsbestel in de verzorgingsstaat : impasse of ontwikkeling?