What are you looking for?

Postkoloniaal Nederland : v?fenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen

Postkoloniaal Nederland

Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken , verdringen

About the book

Eerst waren er de koloniën, toen de dekolonisatie en uittocht naar een roomwit moederland, nu zijn er ruim een miljoen Nederlanders met Indische, Molukse, Surinaamse of Antilliaanse wortels. Eerst was er een kille ontvangst, later waren er geslaagde integratie en schoorvoetende acceptatie. Eerst was er het vergeten en verdringen van de koloniale tijden, later de strijd om erkenning, beloond met gebaren, monumenten, musea, herdenkingen, vieringen.

Migranten uit de koloniën hadden een streepje voor in het multiculturele Nederland: ‘Wij zijn hier omdat jullie daar waren!’ Zo hielpen zij een nieuwe canon van het koloniale verleden formuleren die soms verfrissend, soms voorspelbaar, vaak schuldbewust, dikwijls inconsistent was.
Inmiddels staat de tijd niet stil. De postkoloniale gemeenschappen vervluchtigen, sneller nog dan elders in Europa. Latere generaties ontlenen hun identiteit minder aan het land van herkomst van hun voorouders, nemen afstand, worden meer Nederlands. Zo wordt de postkoloniale geschiedenis afgesloten; debatten over burgerschap en natie gaan alweer over anderen.

Get the book from Athenaeum Booksellers, Amsterdam’s largest independent bookstore.

Review

De dekolonisatie van de Nederlandse overzeese gebiedsdelen leidde na de Tweede Wereldoorlog tot de immigratie in Nederland van grote groepen Indische Nederlanders, waaronder Molukkers, Surinamers en Antillianen. In dit boek gaat Oostindie – hoogleraar geschiedenis – in op de integratie van deze migranten in de Nederlandse samenleving. Hij schetst daarin een beeld van de intellectuele processen rond (nationale) identiteit en gemeenschap. Zo bespreekt hij de groepsvorming en organisaties, politieke participatie, de verschillen in ontvangst van de immigratiegroepen, de verwerking van de slavernij en de verschillen in identiteit van de Indische Nederlanders, Molukkers, Surinamers en Antillianen. Ook vergelijkt hij de Nederlandse situatie met die in andere dekoloniserende mogendheden als Frankrijk, Engeland en Portugal. Een uitvoerig notenapparaat, literatuurlijst en een register van personen, organisaties en gedenkplekken besluiten deze wetenschappelijke studie, die veel vaktaal bevat en niet gemakkelijk leest. Het boek is geillustreerd met een enkele tabel en zwart-witfoto’s.

Dr. J. Kroes

About the author

Gert Oostindie is director of KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV-KNAW), and Professor of Colonial and Postcolonial History at Leiden University. He is presently (co-)directing the government-funded research program on ‘Independence, Decolonization, Violence and War in Indonesia, 1945-1950’, and two NWO-funded programs, ‘Confronting Caribbean Challenges’ and ‘Traveling Caribbean Heritage’, and ‘The Colonial and Slavery Past of Rotterdam’ commissioned by the Rotterdam city council. He is a frequent contributor to the media on his areas of expertise.