What are you looking for?

Oraliteit en schriftcultuur

Geletterd en ongeletterd : zin en onzin van een tegenstelling