What are you looking for?

Oraliteit en schriftcultuur

De 'kracht' van wat in het boek gezegd wordt : woord, schrift en teken in zesde-eeuwse Gallië.