What are you looking for?

Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden aan Dr. C.H.A. Kruyskamp : ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en van zijn afscheid als redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche taal en als enige bewerker van Van Dale

Over de accentuering van afgeleide woorden in het Nederlands