What are you looking for?

'Oog in oog'

'Oog in oog'

Over Paulus' Eerste brief aan de Korintiërs en de apostolische traditie (Elfde J.H. van Oosbreelezing)

About the book

“Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen, als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos,” schrijft de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs. In een heen en weer gaande beweging bespreekt Manfred Horstmanshoff deze beroemde tekst; hij zoomt in op de woorden en zoomt uit naar de context van de wereld van toen en van nu. Hij laat zien welke rol deze tekst en andere brieven van Paulus in de apostolische traditie hebben gespeeld en nog spelen. Met name de versregel “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog” vormde de inspiratie voor dit boekje. Manfred Horstmanshoff (Arnhem, 1944) studeerde klassieke talen aan de Universiteit Leiden. Na enkele jaren leraarschap in het middelbaar onderwijs werkte hij van 1976 tot 2011 als universitair docent oude geschiedenis en hoogleraar geschiedenis van de antieke geneeskunde aan diezelfde universiteit. Hij publiceerde talrijke boeken en artikelen op zijn vakgebied. Na zijn emeritaat was hij verbonden aan de universiteiten van Keulen, Berlijn en Erfurt. Vanaf 1969 – toen hij werd aangewezen als onderdiaken in de gemeente Leiden-2 – tot 2008 was hij betrokken bij de geestelijke verzorging in het Apostolisch Genootschap, in Vlaardingen en Delft als voorganger. Op zijn initiatief werd in 2000 de eerste J.H. van Oosbreelezing gehouden en in 2001 de gelijknamige stichting opgericht. Hij publiceerde in 2011 “Bewogen woorden. Klein apostolisch woordenboek”, met foto’s van Wil Werner.

Get the book from Athenaeum Booksellers, Amsterdam’s largest independent bookstore.

 

About the author

Prof. dr. Manfred Horstmanshoff is emeritus hoogleraar Klassieke Talen en Cultuur aan de Universiteit van Leiden.

Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van de geneeskunde in de klassieke oudheid. Hij promoveerde in 1989 op een onderzoek naar de sociale en religieuze reacties op de pest in het Oude Griekenland.