What are you looking for?

Onsen speghele ystoriale in Vlaemsche; codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem; met een beschrijving van de handschriften en fragmenten (2 delen)