What are you looking for?

Nowe Idee W metodologii psychologii

Spoleczne aspekty i struktura eksperymentów wspomeganych komputerowo