What are you looking for?

Medezeggenschap in Nederlandse bedrijven: Verslag van een onderzoek naar participatie- en invloedsverhoudingen