What are you looking for?

Leidse fijnschilders; van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge; 1630-1760

Leidse fijnschilders; van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge; 1630-1760

About the book

Tot de best betaalde en meest geliefde schilders in de Gouden Eeuw behoorden de Leidse fijnschilders, van wie Gerrit Dou en Frans van Mieris wel het bekendst zijn. Deze kunstenaars genoten in hun tijd een grote faam in binnen- en buitenland. Hun schilderijen werden dan ook gekocht door zeer belangrijke verzamelaars in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Leidse Fijnschilders toont in 175 afbeeldingen, waarvan veel in kleur, de bijzonder mooie schilderijen van deze meesters. Het zijn juweeltjes van Nederlandse schilderkunst, waarvoor zeventiende- en achttiende-eeuwse kopers voor die tijd dikwijls ongehoorde bedragen neertelden. Hoe de fijnschilders in hun tijd gewaardeerd werden, wordt in dit fraaie boek op uiterst leesbare wijze beschreven, wat een aantal verrassende feiten oplevert. Van de 24 kunstenaars die in Leiden werkzaam waren en die in stijl en onderwerp met Gerrit Dou en Frans van Mieris in verband stonden, zijn veel topstukken afgebeeld. Zij waren specialisten in het schilderen van verschillende stoffen zoals fluweel en bom. Maar ook de menselijke huid, glas, koper en aardewerk is door hen op zo’n sublieme wijze weergegeven, dat de stof er haast tastbaar door wordt.
De Leidse fijnschilderkunst wordt in deze uitgave belicht aan de hand van een groot aantal illustraties, waarbij bovendien minder bekende schilders als Pieter van Slingelandt, Arie de Vois, Willem van Mieris en Louis de Moni geheel terecht in de schijnwerpers staan. Kunstwerken van deze meesters worden uitvoerig in hun onderlinge samenhang en historische context besproken. Van eike schilder is een gedetailleerde levensbeschrijving opgesteld, die vaak interessante en nog niet eerder gepubliceerde gegevens bevat.
Leidse Fijnschilders biedt niet alleen een schat aan nieuwe informatie over deze groep fascinerende kunstenaars van de Gouden Eeuw, het toont hun werk in volle pracht.

Get the book from Athenaeum Booksellers, Amsterdam’s largest independent bookstore.