What are you looking for?

Lantsloot vander Haghedochte; fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose; uitgegeven met inleiding en commentaar door W.P. Gerritsen; met medewerking van A. Berteloot, F.P. van Oostrom en P.G.J. van Sterkenburg