What are you looking for?

Kwaliteit van gemeenten; een onderzoek naar de relatie tussen de omvang van de gemeenten en de kwaliteit van het lokaal bestuur