What are you looking for?

Koningen in kronieken

Koningen in kronieken

About the book

Hoe wordt geschiedenis geschreven? Wat voor personen en onderwerpen komen aan de orde? En vooral: wie schrijft voor wie? Als we deze vragen toepassen op middeleeuwse kronieken ontstaat er in eerste instantie een kaleidoscopisch beeld, vooral als we naast de reguliere kronieken – primair historisch bedoelde teksten – ook meer literair opgezette verhalen over het verleden in de beschouwingen betrekken. In deze bundel wordt de blik vooral gericht op de figuur van de koning: hoe wordt die voorgesteld en waarom wordt hij op die bepaalde manier ten tonele gevoerd? Deze vragen worden behandeld aan de hand van teksten over de geschiedenis van Engeland en Schotland, Frankrijk en de Lage Landen. Legitimering van de macht? Propaganda? Of misschien toch een poging om te beschrijven wat er nu ‘werkelijk’ gebeurd was?

Get the book from Athenaeum Booksellers, Amsterdam’s largest independent bookstore.