What are you looking for?

Kind en klooster in de vroege middeleeuwen; aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk, 500-900