What are you looking for?

Kijken achter de spiegel: Beeld en werkelijkheid; Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de wiskundige economie aan de Erasmus universiteit Rotterdam op 25 oktober 1984