What are you looking for?

Kapers en kooplieden; de betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604-1830.