What are you looking for?

Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen

Vanuit verschillende invalshoeken en disciplines is er de afgelopen jaren aandacht besteed aan de toekomst van werk en hoe de arbeidsmarkt zich de komende decennia zal ontwikkelen. Nieuwe, geavanceerde technologie zal zorgen voor nieuwe banen, andere banen zullen verdwijnen, terwijl vrijwel alle werk de invloed zal ondervinden van de oprukkende technologie, bijvoorbeeld in de vorm van meer flexibiliteit, zowel binnen banen als gedurende de levensloop. Een deel van de bevolking zal wel varen bij deze ontwikkelingen. Anderen zullen echter hun baan verliezen en/of hun menselijk kapitaal in de vorm van bestaande kennis en vaardigheden in rap tempo zien verouderen. Een leven lang ontwikkelen is een van de instrumenten om de potentiële negatieve gevolgen van technologische ontwikkelingen te voorkomen en te bestrijden. De vraag is evenwel of bestaande instituties en arrangementen op dat terrein voldoende ontwikkeld zijn en iedereen een volwaardig perspectief op de arbeidsmarkt kunnen bieden. Omdat we in dit white paper de blik op de toekomst richten, zal de focus vooral liggen op jongeren, laten we zeggen de leeftijdsgroep tot circa dertig jaar, die bezig is met de transitie van school naar werk, zich aan het ‘settelen’ is op de arbeidsmarkt, maar de periode van jongvolwassenheid nog niet volledig heeft afgesloten. Wat heeft de arbeidsmarkt voor hen in petto? Waar moeten zij zich op voorbereiden en welke eisen worden er vanuit de arbeidsmarkt aan hen gesteld? Wie slagen er in aan die eisen te voldoen en wie dreigen tussen wal en schip te vallen? Hoe urgent zijn de problemen en hoe ervaren jongeren deze zelf? Wat is werkelijkheid en wat is perceptie? En tenslotte: wat heeft de samenleving en de arbeidsmarkt te bieden aan degenen die het niet op eigen kracht redden?

 

Publication (in Dutch) available in open access