What are you looking for?

J.F. Gronovius en de Annales van Tacitus : Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Letteren, te verdedigen op dinsdag 22 april 1980.