What are you looking for?

Inversie en liminaliteit in de rechtspraktijk van de late Middeleeuwen