What are you looking for?

Informatisering in het Openbaar Bestuur; Technologie en Sturing Bestuurskundig Beschouwd

Technologie als instrument; de betekenis van raadsinformatiesystemen voor de vernieuwing van de lokale democratie