What are you looking for?

Informatisering in het Openbaar Bestuur; Technologie en Sturing Bestuurskundig Beschouwd

Informatisering en politieke agendavorming; de agendavormende waarde van informatiesystemen