What are you looking for?

Hoofsheid en devotie in de Middeleeuwse maatschappij : de Nederlanden van de 12e tot de 15e eeuw : handelingen van het wetenschappelijk colloquium te Brussel, 21-24 oktober 1981

Geloof en geloofsuitingen in de veertiende en vijftiende eeuw : eucharistie en lijden van Jezus