What are you looking for?

Flores Debitorum. Opstellen over ethiek en recht aangeboden aan R.A.V. van Haersolte ; ter gelegenheid van z?n afscheid als hoogleraar aan de R?ksuniversiteit te Leiden op 12 oktober 1984

Cognitivisme en non-cognitivisme in ethiek en recht