What are you looking for?

Enkele opmerkingen over de motivering van de bewezenverklaring in het schriftelijk vonnis in strafzaken