What are you looking for?

Een dure verplichting en een kostelijk voorrecht : Dr. L. de Jong en zijn Geschiedwerk

L. de Jong : geschiedschrijver en volksopvoeder